Pribatutasun-politika dijit.app

 

Datuen Babesa

Dijit-ek jakinarazten dizu Bezeroaren datuak eta, hala badagokio, Bezeroaren ordezkarien harremanetarako datuak ondorengo baldintzetan tratatuko direla.

Dijit Datuen Babeserako delegatuarekin harremanetan jar zaitezke posta elektronikoz info@dijit.app («Datuak babesteko delegatua» gaian adieraziz). 

Kontratu-harremana kudeatzeko: Kontratu hau sinatzen eta gauzatzean parte hartzen duten pertsona fisikoen datu pertsonalak alderdi bakoitzaren izenean eta ordezkaritzan edo/eta ordezkatuz, beste alderdiaren ardurapean tratatuko dira (eta, hala badagokio, barne hartuko dira). dagozkien titulartasuneko fitxategiak), Kontratua ospatzeko, garatzeko eta mantentzeko eta kontrolatzeko soilik, aplikagarriak diren legeek babesten edo inposatzen dutena egiteko edo Bezeroak kontratazio prozeduran baimentzen duen beste edozein tratamendu egiteko.

Dijit-ek Bezeroak Softwarean sartzen duen edozein Bezeroaren datuetara atzitu ahal izango du, mantentze-lan teknikorako, segurtasunerako edo betetzearen jarraipena egiteko soilik.

 Dijit-ek Bezeroak emandako Bezeroaren edo harremanetarako (Bezeroaren ordezkariak) datu pertsonalak gordeko ditu, Kontratua kudeatzeko beharrezkoak eta egokiak diren neurrian.

Softwarea erabiltzeko lizentzia amaitutakoan, datuak tratatuko dira, hala badagokio, Bezeroak kontratatu dituen eta Erabilera Lizentziaren balio-epetik haratago eman behar diren zerbitzu guztiak ematen jarraitzeko (adibidez, zaintza eta kontserbazioa). fakturak). Bezeroak zerbitzu horri uko egiten badio edo tratamenduari aurka egiten badio, datuak blokeatu egingo dira eta tratamendutik eratorri daitezkeen erantzukizunen arretarako soilik eta esklusiboki gordeko dira hauen preskripzio epean (normalean 5 urte).

 Dijit-ek jakinarazten dizu ez duela datuen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakirik hartzen, behar direnetatik haratago, hala badagokio, dijit-en eta Bezeroaren arteko Kontratua egiteko edo betetzeko.

 

Softwarearen eta bere zerbitzuen informazioari buruz: Dijit-ek Bezeroari jakinarazten dio, Kontratua behar bezala gauzatzeko, Dijit-ek aldian-aldian bere Softwareko albisteen berri eman behar diela bere Bezeroei, baita bere kudeaketarako aplika daitezkeen baldintza desberdinak ere, Bezeroak harrera kontratatzeko unean baimenduz komunikazio horien bitarteko desberdinak, merkataritza- edo sustapen-izaeratzat har litezkeen arren. Nolanahi ere, Dijitek bidalitako komunikazioak Bezeroak Dijit-ekin aurretik kontratatutako Zerbitzuekin erlazionatuta egongo dira. 

Informazio-komunikazio hauek Kontratua gauzatzeko beharrezkoak dira eta zerbitzuaren kontratazioarekin lotura estua dute, eta ezin dira kontratu-exekuziotik bereizi. Harremana amaitutakoan, Bezeroak informazio-komunikazio hauek jasotzearen aurka egin dezake, Kontratua amaitzean edo Dijit-i idatziz (info@dijit.app).

Gainera, harremana amaitutakoan, erabiltzaileak, nolanahi ere, horretarako aukera izango du jasotzen duen komunikazio bakoitzean. 

Kontratua formalizatzeko behar diren datuak beharrezkoak dira hura betetzeko. Ez baduzu daturen bat eman nahi, baliteke kontratazioa ezin izatea.

 

Dijit-en datuen komunikazioa

Dijitek bere bezeroen datuak Zerga Administrazioari edo beste edozein Administrazio Publikori soilik jakinaraziko dizkio legeak komunikazio hori egitera behartuta dagoen neurrian.

 

Datu-komunikazioak nazioartean Dijit-en eskutik

Dijit-ek bezeroari jakinarazten dio ostalaritza-zerbitzua datu-zentro batekin kontratatu duela, eta gure bezeroek datu biltegiratze-zentroan edo hodeian sartzen duten informazio guztia Batasuneko datu-zentro horretako zerbitzarietan dagoela, entitate honek betetzen duela. Dijit arduratzen den datu-prozesadorearen egoera. Edonola ere, Dijit-ek EBk eta AEBk onartutako Privacy Shield Framework estandarrak betetzen dituen enpresa ziurtatua dela jakinarazten dio Bezeroari. Bezeroak baimena ematen dio Dijit-i datu-zentro horri hodeian dagoen informazioa emateko. Bezeroak Dijit-i kontratatu dion zerbitzua eskaintzeko helburu bakarra.

 

erabiltzaile-eskubideak

Bezeroak eta bere ordezkariek beren eskubideak erabiltzeko eskubidea dute identifikatzen dituen dokumentu bat bidaliz (NAN/AIZaren kopia bat erantsiz) helbide honetara: Harremanetarako Informazioan (dokumentu honen) ageri den helbidera. info@dijit.app

Edozein unetan, Bezeroak edo haien ordezkariek datuen babesari buruzko eskubideren bat urratu zaiela uste badute, erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote kontrol-agintaritzari datuen babesari dagokionez (Espainiako Babeserako Agentzia). Datuak). Nolanahi ere, Dijit eta, bereziki, bere datuen babeserako arduradunak bere burua eskuragarri jarriko du.

 

Kontratugileen erantzukizuna Kontratua formalizatzeko datu pertsonalak ematean

Alderdi bakoitzak konpromisoa hartzen du, beste alderdiari kontratu hau gauzatzean parte hartzen duen edozein pertsona fisikoren datu pertsonalak eman aurretik, pertsona fisiko horri jakinaraziko diotela aurreko atalean xedatutakoaren edukia eta beteko dutela. Zure datu pertsonalak jasotzaileari zuzen jakinarazteko aplikagarriak izan daitezkeen beste betekizun batzuk, alderdi hartzaileak kaltetutako alderdi horren aurka informazio edo adostasunari dagokionez neurri gehigarririk hartu behar izan gabe.

Bezeroa arduratuko da, Kontratu hau sinatu eta betearazteko, Bezeroaren ordezkari gisa edo hautatutako erabiltzaile gisa diharduten pertsona fisikoen datu profesionalak soilik ematen zaizkiola Dijit-i. Datuak Dijit-i eman aurretik, Bezeroak pertsona fisiko horiei klausula honen edukiaren berri emango die eta beharrezko diren beste neurri guztiak hartuko ditu Dijit-ek informazio-bidean zuzeneko ekintzarik hartzera behartu ez dezan. adostasuna.

 

Dijit tratamendu-kudeatzaile gisa

Dijitek konpromisoa hartzen du Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (RGPD) eta, oro har, datuen babesari buruzko aplikagarria den araudiaren ondoriozko betebeharrak betetzeko. Konpromiso horri esker, Bezeroek beren arauzko betebeharren zati bat ere bete dezakete.

Dijitek "prozesadorearen" egoera hartzen duela jotzen da, datu pertsonalak tratamenduaren arduradunaren izenean datu pertsonalak tratatzen dituenean. Hori gertatzen da Bezeroak Softwarea erabiltzen duenean eta Bezeroaren erantzule diren hirugarrenen datu pertsonal horietan sartzen dituenean. Dijit-ek Softwarean sartutako datuak Bezeroaren jarraibideen arabera eta Bezeroaren izenean soilik prozesatuko ditu. 

Datuen prozesadore gisa, Dijit-ek konpromisoa hartzen du datu pertsonalak tratatzeko zerbitzua behar bezala gauzatzeko eta zure datuak Europar Batasunetik kanpo edo Europako Batzordeak babes-maila nahikoa bermatzen ez duen herrialde batera ez transmititzeko konpromisoa hartzen du. Dijit-ek ondorio hauetarako konpromisoa hartzen du, segurtasun-estandar handiak ezartzen ditu gure zerbitzuei babes-maila handia eskaintzeko, datuen segurtasun-hausteren bat atzerapenik gabe jakinarazi, zure arauzko betebeharrak betetzen laguntzen dizu gure zerbitzuei eta bermeei buruzko dokumentazio egokia eskainiz. erakundean zure datu pertsonalak tratatzeko baimendutako pertsona guztiek konfidentzialtasuna errespetatzea onartu dutela.

Arduradunak (Bezeroa) aukeratzen duenaren arabera, zerbitzu-prestazioa amaitzen denean datu pertsonal guztiak ezabatzera behartuta dago, baita dauden kopiak ere, indarrean dagoen araudia aplikatuz datu pertsonalak kontserbatzea eskatzen ez badu, kasu horretan. behar bezala blokeatuta eta egon daitezkeen erantzukizunei aurre egiteko helburu bakarrarekin mantenduko da. 

Bezeroaren ardura da Softwarean txertatutako informazio guztiaren kopia bat gordetzea Zerbitzutik harpidetza kendu aurretik.

 

Segurtasun neurriak

Dijit jakitun da segurtasun-neurri egokiak hartzearen garrantziaz, erakunde honentzat lehentasuna izanik segurtasun-neurri gorenak hartzea egoera teknikoa, softwarearen kostuak, izaera, irismena, testuingurua eta helburuak kontuan hartuta. tratamendua, baita pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako probabilitate eta larritasun aldakorreko arriskuak ere. 

Hori dela eta, dijit-ek neurri tekniko eta antolamendu egokiak aplikatzen ditu arriskuari dagokion segurtasun-maila bermatzeko, besteak beste:

(i) Tratamendu-sistemen eta zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzeko gaitasuna.

(ii) Gorabehera fisiko edo teknikoren bat gertatuz gero, erabilgarritasuna eta datu pertsonaletarako sarbidea azkar berreskuratzeko gaitasuna.

(iii) Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko neurri teknikoen eta antolamendu-neurrien eraginkortasuna aldizka egiaztatzeko, ebaluatzeko eta ebaluatzeko prozesu bat.

 

Nor da Bezeroak Softwarean gordetzen dituen datu pertsonalen arduraduna?

Bezeroak webgunearen bidez Softwarea erabiltzean ostatatutako datuak Bezeroarenak dira eta Bezeroa da hirugarrenen datuen tratamenduaren erantzule bakarra, hirugarrenen datuak datuen babesari eta kontserbazioari buruzko indarrean dagoen araudiaren arabera tratatzeko konpromisoa hartuz. Dijit gai honetan edozein urratzetik kaltegabea.

Dijit-ek ez ditu datu horietara sartzen edo erabiltzen, Zerbitzuaren exekuzioaren esparruan eta azken honen muga teknikoen barruan beharrezkoa denean izan ezik. Dijitek Bezeroaren datuei dagokienez egiten dituen tratamendu guztiak zerbitzuak ematearen esparruan egingo dira, Bezeroak behar bezala onartuta Zerbitzua kontratatzean Kontratu honetan eta Erabilera Baldintzetan. 

 

Zein kasutan sartzen da dijit-ek Softwarean gordetako datuetara?

Dijit-ek datu hauek bakarrik atzi ditzake kasu hauetan:

1) Zerbitzuaren exekuzio zuzena bermatzea eta bezeroarentzako arreta hobetzea Dijit laguntzarekin harremanetan jartzen denean. Kasu honetan, bezeroen datuetarako sarbidea berariazko baimenek eta berariazko kontrol eta segurtasun neurriek arautzen dute.

Bezeroa dijit laguntzarekin harremanetan jartzen denean, kontsulta motaren arabera, Dijit-ek honako hauek sartu beharko ditu: (i) Bezeroak kontua sortzeko emandako informazioa (izen-abizenak, telefonoa, etab.); edo/eta (ii) Bezeroak berariaz eskatuta, Bezeroak Softwarean gordetako datuak atzi ditzake arazo baten iturria identifikatzeko edo Bezeroari Softwarearen barruan aplikazio bat erabiltzen laguntzeko.

2) Zerbitzua eskaintzea, betiere, datuen tratamendua beharrezkoa den Bezeroak Softwarearen erabileraren eta optimizazioaren esparruan erabiltzen duen zerbitzuaren funtzionamendu onena lortzeko, bai eta maila teknologikoan ezarri beharreko hobekuntzak ere. Dokumentuak kudeatzeko softwarearen, dokumentuen kudeaketaren, kostuen kudeaketaren edo erosketen kudeaketaren eta beste Dijit zerbitzu edo produktuen funtzionamendu optimoa.

Dijitek Softwarearen barruan eskaintzen dituen zerbitzu batzuk erabiltzeak Bezeroaren edo harpidetzen titularraren zenbait datu prozesatzea dakar nahitaez. Horrela gertatzen da, adibidez, Bezeroaren banku-kontuen edo harpidetzaren titularraren (aholkularien kasuan) mugimenduak Softwarean sartzea posible egiten duen zerbitzuaren kasuan, eta horrek nahitaez automatizatutako erabilera dakar (eta modu konfidentzial batean) Softwarearen zati batek eta Bezeroaren izenean, bere kredentzialak (Bezeroak aktibatu eta, beraz, baimendu behar duen erabilera eta Bezeroak edozein kasutan zehazten duen esparrua).

Dijit Labs, Dijit eta dijit.app-en pribatutasun politikak datuen babeserako nazioarteko eta Europako araudiak (GDPR) betetzen ditu. Horrez gain, Dijit-ek erabiltzaileei agiri honen bidez, eta behar diren beste hainbat informazio-dokumenturen bitartez, beren datuen pribatutasunari buruzko eskubide eta betebeharren berri eman nahi die, baita datuak gordetzeko eta erabiltzeko arrazoiak azaldu ere. 

 

Azken eguneratzea: 2022ko urriaren 11a

eu