1. Datuen Babesa

Dijit-ek Bezeroari jakinarazten dio bere datuak eta, hala badagokio, Bezeroaren ordezkarien harremanetarako datuak ondorengo baldintzen arabera tratatuko direla, datuen babeserako Europako legedia betez.

Europar Batasunean datuen babesa arautzen duen legea Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (GDPR) da. , gorde eta erabili datu hauek.

Dijit-eko Datuak Babesteko arduradunarekin harremanetan jar zaitezke legal@dijit.app posta elektronikoaren bidez (gaian "Datuak babesteko arduraduna" adieraziz).

Kontratu-harremana kudeatzeko: Kontratu hau izenpetzen eta gauzatzean parte hartzen duten pertsona fisikoen datu pertsonalak, alde bakoitzaren izenean eta ordezkaritzan eta/edo ordez, beste alderdiaren ardurapean tratatuko dira. Datu hauek Kontratua egiteko, garatzeko, mantentzeko eta kontrolatzeko, aplikagarriak diren legeak betetzeko edo Bezeroak kontratazio prozeduran baimentzen duen beste edozein tratamendurako soilik erabiliko dira.

Dijit-ek Bezeroak Softwarean sartzen duen edozein Bezeroaren datuetara atzitu ahal izango du, mantentze-lan teknikorako, segurtasunerako edo betetzearen jarraipena egiteko soilik.

Dijit-ek Bezeroak emandako Bezeroaren edo harremanetarako (Bezeroaren ordezkariak) datu pertsonalak gordeko ditu Kontratua kudeatzeko beharrezkoak eta garrantzitsuak diren neurrian.

Softwarea erabiltzeko Lizentzia amaitzen denean, Bezeroak kontratatu duen eta Erabilera Lizentziaren balio-epetik kanpo eman behar den edozein zerbitzu ematen jarraitzeko prozesatuko dira datuak (adibidez, fakturen zaintza eta kontserbazioa). Bezeroak zerbitzu horri uko egiten badio edo tratamenduari aurka egiten badio, datuak blokeatu egingo dira eta tratamenduaren preskripzio-epealdian (normalean 5 urtekoa, normalean) izan daitezkeen erantzukizunak estaltzeko soilik eta esklusiboki gordeko dira.

Dijit-ek Bezeroari jakinarazten dio ez duela datuen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakirik hartzen, Dijit-en eta Bezeroaren arteko Kontratua gauzatzeko edo gauzatzeko guztiz beharrezkoak direnetatik haratago.

2. Softwareari eta bere Zerbitzuei buruzko informazioa

Dijit-ek Bezeroari jakinarazten dio, Kontratuaren exekuzioaren barruan, beharrezkoa dela Bezeroa Softwarearen eguneratzeei eta berriei buruz informatuta edukitzea, baita baldintzen berri ere.

 horien kudeaketarako aplikagarriak. Hitzarmen hau onartuz, Bezeroak komunikazio hauek jasotzeko baimena ematen du, merkataritza- edo sustapen-izaera izan dezaketenak. Hala ere, komunikazio hauek Bezeroak Dijit-ekin aldez aurretik kontratatutako Zerbitzuekin lotuta egongo dira beti.

Informazio-komunikazio hauek ezinbestekoak dira Kontratua gauzatzeko eta berez lotuta daude Zerbitzuaren kontratazioarekin. Ezin dira kontratuaren exekuziotik bereizi. Kontratu-harremana amaitutakoan, Bezeroak informazio-komunikazio horiek ez jasotzea aukeratu ahal izango du, bai Kontratua amaituz, bai Dijit-i idatzizko eskaera bidaliz (info@dijit.app).

Gainera, kontratu-harremana amaitutakoan, bezeroak aukera izango du komunikazio horiek jasotzeari uko egiteko aukera izango du jasotzen duen komunikazio bakoitzean.

Kontratua formalizatzeko behar diren datuak beharrezkoak dira hura betetzeko. Bezeroak datu horietako bat ez ematea erabakitzen badu, baliteke kontratua ez betetzea. Dijit-ek datu hauek konfidentzialtasun handienarekin tratatzeko konpromisoa hartzen du eta aplikagarriak diren datuak babesteko legeen arabera.

3. Datuen komunikazioa Dijit-en eskutik

3.1 Datuen transferentzia nazionala Dijitek

Dijitek bere bezeroen datuak Zerga Administrazioari edo beste edozein Administrazio Publikori soilik jakinaraziko dizkio legez horretara behartuta dagoenean.

3.2. Nazioarteko datu-transferentziak Dijit-ek

Dijit-ek bezeroari jakinarazten dio ostalaritza zerbitzua Europar Batasunean kokatutako datu-zentro batekin kontratatu duela. Bezeroek Softwarean sartzen duten informazio guztia datu-zentro honetako zerbitzarietan gordetzen da. Datu zentro honek Dijit arduratzen den datuen prozesadore gisa jokatzen du. Dijit-ek bezeroari jakinarazten dio datu-zentro honek EBk eta AEBek onartutako Pribatutasun Ezkutuaren esparruko estandarrak betetzen dituela. Bezeroak baimena ematen dio Dijit-i datu-zentro honi Softwarean gordetako informazioa emateko, kontratatutako zerbitzua emateko helburu bakarrarekin. Bezeroak Dijit-i.

4. Erabiltzaileen eskubideak

Bezeroak eta haien ordezkariek eskubidea dute bere datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eskatzeko, tratamenduaren aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eskatzeko, bere datuen eramangarritasuna eskatzeko, baita banakako erabaki automatizatuen menpe ez izateko. . Eskubide horiek baliatzeko, Bezeroak edo haien ordezkariek eskaera idatzi bat bidali ahal izango dute, NAN/AIZaren kopia bat erantsiz, dokumentu honetan emandako harremanetarako helbidera edo legal@dijit.app helbidera.

Bezeroak edo haren ordezkariek datuen babeserako eskubideren bat urratu zaiela uste badute, kexa bat aurkeztu ahal izango dute datuak babesteko gainbegiratze agintaritzan. Hala ere, Dijit eta bere datuak babesteko arduraduna Bezeroaren esku daude datuen babesarekin lotutako edozein arazo konpontzeko.

 

5. Dijit Datu prozesadore gisa

Dijit-ek, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (GDPR) eta aplikagarriak diren datuak babesteko araudia betez, "prozesadorearen" rola hartzen du Bezeroaren izenean datu pertsonalak prozesatzen dituenean. Hau Bezeroak Softwarea erabiltzen duenean eta hirugarrenen datu pertsonalak sartzen dituenean gertatzen da, Bezeroaren arduraduna baita.

Datu prozesadore gisa, Dijit-ek honako konpromisoa hartzen du:

  • Datu pertsonalak Zerbitzua behar bezala gauzatzeko soilik tratatzea.
  • Ez transferitu datu Batasunetik kanpo

Europar Batasunak edo Europako Batzordeak babes-maila nahikoa bermatzen ez duen herrialde batera.

  • Segurtasun estandar altuak ezartzea gure zerbitzuei babes maila altua eskaintzeko.
  • Jakinarazi berehala datuen segurtasun-hausterik.
  • Lagundu Bezeroari bere arauzko betebeharrak betetzen, gure zerbitzuei buruzko dokumentazio egokia emanez.
  • Erakundearen barruan datu pertsonalak tratatzeko baimendutako pertsona guztiek konfidentzialtasuna errespetatzea onartu dutela ziurtatzea.
  • Zerbitzuak ematea amaitutakoan datu pertsonal guztiak ezabatu, baita dauden kopiak ere, salbu eta indarrean dagoen araudiak datu pertsonalak kontserbatzea eskatzen badu. Kasu honetan, datuak modu seguruan gordeko dira eta balizko erantzukizunei aurre egiteko soilik.
 

5.1. Segurtasun neurriak

Dijit-ek ulertzen du segurtasun-neurri egokiak ezartzearen garrantzia eta segurtasun-estandar gorenak mantentzeko konpromisoa hartzen du, teknologiaren egoera, software-kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak kontuan hartuta, baita arriskuak ere. pertsona fisikoen eskubide eta askatasunei. Horregatik, Dijit-ek neurri tekniko eta antolakuntza egokiak aplikatzen ditu arriskuari dagokion segurtasun-maila bermatzeko, besteak beste:

(i) Datuak tratatzeko sistemen eta zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea.

(ii) Datu pertsonaletarako erabilgarritasuna eta sarbidea azkar berreskuratu, gorabehera fisiko edo teknikoren bat gertatuz gero.

(iii) Datuen tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri tekniko eta antolamenduzkoen eraginkortasunari buruzko egiaztapenak, ebaluazioak eta ebaluazioak aldizka egitea.

5.2. Softwarean gordetako datu pertsonalen erantzukizuna

Bezeroa da Softwarean gordetako datu pertsonalen erantzule bakarra. Horrek Bezeroak sar ditzakeen hirugarrenen datu guztiak barne hartzen ditu. Bezeroak konpromisoa hartzen du datu horiek datu-babesari buruzko indarrean dagoen araudiaren arabera tratatzeko eta Dijit-ek horren inguruko edozein urratzetik kalterik gabe uzteko.

Dijit-ek ez ditu datu hauek sartzen edo erabiltzen, Zerbitzua gauzatzeko beharrezkoa ez bada eta bere muga teknikoen barruan. Dijit-ek Bezeroaren datuei dagokienez egiten duen edozein datu-tratamendu zerbitzu-eskaintzaren esparruan egingo da, aldez aurretik Bezeroak Zerbitzua kontratatzerakoan onartutakoa.Zer kasutan sartzen da Dijitek Softwarean gordetako datuetara?

Dijit-ek egoera hauetan bakarrik sartuko ditu Bezeroaren datuak:

1) Zerbitzuaren exekuzio zuzena bermatzea eta Bezeroarentzako zerbitzua hobetzea. Kasu horietan, Bezeroaren datuetarako sarbidea baimen eta segurtasun neurri zorrotzekin egiten da. Adibidez, Bezeroa Dijit-en laguntzarekin harremanetan jartzen denean, baliteke Bezeroaren kontuaren informazioa atzitu behar izatea edo, Bezeroak berariaz eskatuta, Softwarean gordetako datuetara, arazoak identifikatzeko eta konpontzeko edo Bezeroari Softwarea erabiltzen laguntzeko.

2) Zerbitzua ematea zerbitzuaren funtzionamendu optimorako datuen tratamendua beharrezkoa denean. Dijitek Softwarearen barruan eskaintzen dituen zerbitzu batzuek Bezeroaren datu jakin batzuk prozesatzea eskatzen dute. Adibidez, Bezeroaren banku-kontuen mugimenduak Softwarean sartzea ahalbidetzen duen zerbitzuak Bezeroaren kredentzialak automatizatu eta isilpeko erabiltzea eskatzen du. Erabilera hori Bezeroak aktibatu eta baimendu behar du, eta hark zehazten du bere esparrua.

5.3. Jarraipen-teknologiak

Bezeroak beti kontsulta dezake dijit-en cookie-politika Gunearen bidez

https://www.dijit.app/politica-de-privacidad/

 

6. Dijit-en erantzukizunaren muga

Softwarea "dagoen moduan" eta "eskuragarri dagoen moduan" ematen da, Dijit-en berme espresuki edo inplizitu gabe, besteak beste, baina ez mugatu gabe, salgaitasuna, helburu jakin baterako egokitasuna, edozein sistemarekin bateragarritasuna, akatsak ez izatea. , etenaldiak edo segurtasuna.

Dijit-ek Bezeroari eragindako kalteengatiko erantzukizuna muga hauen menpe dago:

(i) Inola ere ez du gaindituko Dijitek Bezeroari kaltea gertatu den dataren aurreko hilabetean.

(ii) Ez ditu barne hartuko zeharkako kalteak, irabazien galera, ospearen kalteak, hirugarrenen erreklamazioak jabetza intelektual edo industrialaren eskubideak urratzeagatik, hirugarrenek jasandako kalteak edo datuak galtzea.

(iii) Bezeroak Dijit-i espresuki eta idatziz jakinarazitako kalte edo galerari erreferentzia egin behar dio, gertatu den datatik bi (2) hilabeteko epean, eta inoiz ez kontratua amaitu ondorengo bi (2) hilabete baino lehenago. arrazoia.

(iv) Softwarearen gaineko jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak urratzeagatik hirugarren batek erreklamazio bat eginez gero, Dijitek ez dio inolako kalte-ordainik emango Bezeroari. Hala ere, Dijit-ek konpromisoa hartzen du Bezeroak Softwarea erabiltzen jarraitzeko eta/edo aldatzeko duen eskubidea bermatzeko.

7. Jakinarazpenak

Hitzarmen honekin lotutako komunikazio guztiak idatziz egin behar dira, posta-postaz edo posta elektronikoz, helbide hauetara:

Dijit Labs, SL

Ponzano kalea 39, 2ºi

28003, Madril (Espainia)

info@dijit.app

Bezeroa: kontratazio prozesuan Dijit-i emandako posta eta helbide elektronikoa.

Jakinarazpen-helbidearen edozein aldaketa idatziz jakinarazi beharko zaio beste alderdiari gutxienez bost (5) lanegun lehenago.

8. Aplikatu beharreko Legea eta Jurisdikzioa

Baldintza Orokor hauek Europako legediaren arabera arautuko eta interpretatuko dira. Kontratu honen inguruan sor daitekeen edozein eztabaidarako, alderdiek adosten dute Madrilgo hiriko epaitegien jurisdikzioari men egitea, aplika dakiekeen beste edozein foruri uko eginez.

Azken eguneratzea: 2023ko irailaren 1a

eu