Programari d'OCR amb IA de Dijit.app captura dades i converteix imatges o PDF a Excel oa la teva ERP

Quins són els beneficis de l'OCR per a les assessories comptables?

Programari OCR per a factures i albarans

Els programes OCR ofereixen la possibilitat de digitalitzar i transformar els documents en informació accessible i editable, cosa que ajuda a reduir els costos laborals, minimitzar errors i simplificar els processos d'aprovació.

Per exemple, la gestió de factures i la introducció manual de dades en fitxers són tasques tedioses i propenses a errors als departaments comptables, però gràcies a la tecnologia OCR, aquests processos es poden automatitzar i optimitzar.

En particular, les gestories comptables i fiscals es beneficien dels sistemes OCR ja que manegen grans volums d'informació diàriament, i aquests sistemes permeten controlar i organitzar aquesta informació de forma eficient, cosa que facilita la feina dels empleats i els permet estalviar més dun 80% de temps en comparació amb lentrada de dades manual.

A més, això evita la tasca d'emplenar manualment informes comptables, i ajuda a mantenir-ne un registre precís i actualitzat.

Els programes OCR són eines versàtils i útils. El seu objectiu principal és extreure i utilitzar les dades dels documents escanejats o imatges, permetent tenir accés i editar el contingut del document original amb alta precisió i fiabilitat. Això és especialment útil a la comptabilització automàtica de factures.

Un exemple de com aquests programes són útils, és la seva capacitat de detectar automàticament informació d'un rebut, com ara la data, l'import abans i després d'impostos, el tipus d'IVA, la forma de pagament, entre d'altres, i processar-los automàticament al programa comptable.

A més, alguns programes OCR estan basats en tecnologia d'intel·ligència artificial, amb capacitats d'aprenentatge automàtic, i usant el núvol per emmagatzemar la informació.

 

Quins són els avantatges principals d'un OCR?

a tecnologia OCR (Optical Character Recognition) ofereix diversos beneficis per a les assessories comptables, com ara:

 • Automatització de processos
 • Millora de la precisió
 • Augment de l'eficiència
 • Reducció de costos
 • Millora en la presa de decisions i l'accessibilitat remota.

 

En digitalitzar i analitzar documents en massa, es permet automatitzar processos de comptabilitat i registre de dades, reduint el marge derror humà i millorant la precisió de les dades. Això alhora ajuda a augmentar l'eficiència i la productivitat de l'assessoria comptable i reduir els costos operatius.

A més, la tecnologia OCR permet una major capacitat d'emmagatzematge de dades i una millor accessibilitat, cosa que facilita la presa de decisions i la col·laboració remota de l'equip.

Programari OCR per a factures i albarans

Quins és el millor OCR per al meu negoci?

La selecció del millor OCR per a la teva assessoria comptable o fiscal dependrà de les necessitats i la quantitat de documents a processar. Tot i això, és important tenir en compte alguns requisits essencials per garantir una gestió eficient de documents. Aquests requisits són:

 • Un sistema capaç destalviar temps en el processament de documents.
 • Flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de gestió de documents i les dels teus clients.
 • Facilitat dús, sense la necessitat duna extensa formació o implementació.
 • Rapidesa a l'extracció de dades i edició posterior.
 • Versatilitat per llegir i extreure dades de diversos tipus de documents.
 • Capacitat de reduir els costos.

 

És important buscar un sistema OCR que compleixi aquests requisits, ja que un sistema que forma part d'un altre sistema comptable, normalment no compta amb la flexibilitat necessària. A més, un sistema OCR que és més costós que les activitats realitzades pel personal, pot no ser proporcional a lestalvi de costos que busca qualsevol negoci.

Conclusions

Per això és important que el sistema d'OCR que escollim no només sigui ràpid, fàcil, flexible, adaptable i ens ajudi a estalviar temps de veritat, sinó que finalment ens ajudi a estalviar costos d'una manera significativa.

Vols conèixer un OCR que compleix tots aquests requisits?

Dijit és un programari OCR que compleix tots els requisits necessaris per a una gestió eficient de documents. Com que és una eina al núvol, permet extreure dades de factures, tiquets, albarans, nòmines i més en només segons. A més, converteix les dades a Excel per importar-les al sistema comptable i compartir-les amb els clients. Amb un temps de processament de menys de 4 segons per document, una interfície fàcil dusar i una edició posterior ràpida i senzilla, Dijit.app és una excel·lent opció per estalviar temps i costos en la gestió de documents.

Programari d'OCR amb IA de Dijit.app captura dades i converteix imatges o PDF a Excel oa la teva ERP

ca