fbpx

OCR per a factures

Dijit.app | Programa OCR IA: Converteix factures escanejades a text editable, Excel o ERP

ocr_para_facturas_pdf_excel_dijit_app

Introducció a l'OCR per a factures

El programa OCR IA ha revolucionat la manera com les empreses de diferents sectors gestionen les seves factures. Gràcies a la tecnologia OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters) i la intel·ligència artificial (IA), és possible convertir, extreure i processar dades de fitxers PDF, imatges escanejades o fotografies en format text editable. En aquest article abordarem els diferents usos del programari OCR per a factures i t'explicarem com Dijit.app, una solució SaaS B2B impulsada per OpenAI ChatGPT, pot ajudar-te a transformar els teus documents en fulls Excel i integrar-los amb sistemes ERP o programes comptables.

Descobreix com el reconeixement òptic avançat permet capturar informació clau des de documents digitals com ara fitxers PDF i imatges escanejades ràpidament. En finalitzar aquest article no tindràs dubtes sobre implementar un programa OCR IA com a Dijit.app al teu negoci per agilitzar processos interns relacionats amb registres financers i inventaris mitjançant extracció automàtica des de formats diversos.

converteix fotos pdf a excel digitalitza l'extracció de dades ocr ia dijit app comerç majorista distribució comerç local

Què és el programa OCR per a factures i com funciona?

El programa OCR IA per a factures és una tecnologia que permet convertir documents físics o PDF, com ara factures de despeses i compres, en fitxers digitals editables que pots descarregar a fulls de càlcul com Excel o integrar-los directament a sistemes ERP mitjançant API´s. Gràcies a l'ús del reconeixement òptic amb intel·ligència artificial, s'identifiquen i extreuen automàticament les dades rellevants de les imatges escanejades o fotografies en format text editable, incloent-hi codis, dates, descripcions i sumes. Aquestes dades es poden exportar a formats compatibles amb programes comptables (veure conversió OCR factura a Excel) per facilitar-ne l'anàlisi i la gestió.

D'aquesta manera, podem estalviar moltes hores dedicades al registre manual d'informació continguda en documents físics i imatges digitals; a més, eliminem potencials errors humans associats al procés tradicional. Descobreix tots els beneficis que un programari avançat basat en la combinació entre tecnologies òptiques i intel·ligència artificial pot oferir tant des del punt vista operatiu com financer dins la teva empresa o organització

dijit.app extracció dades ocr ia hoteleria albarans de lliurament factures de compres i despeses sistema de gestion d'inventaris precomptabilitat

Estalvi de temps i eficiència

La digitalització de factures, despeses i compres mitjançant OCR IA agilitza el procés de gestió documental, reduint la necessitat del treball manual i minimitzant errors. La AIIM (Association for Information and Image Management) va realitzar un estudi on va concloure que la digitalització manual pot portar fins a 4 minuts per document, depenent de la seva complexitat. A més, van assenyalar que aquest mètode és propens a errors humans afectant qualitat i precisió. PwC (PricewaterhouseCoopers) va estimar un cost aproximat a 18 euros per document en temps i recursos en utilitzar mètodes manuals; tots dos estudis coincideixen a afirmar com l'automatització amb OCR redueix significativament aquests costos.

Digitalització_factures_OCR_IA

Major control organitzatiu

El programa OCR IA per a factures permet optimitzar més del 80% la gestió documental segons Forrester Research; això es deu principalment al registre digital facilitant cerca immediata o accés futur quan sigui necessari. En un altre estudi realitzat per aquesta mateixa firma es determina una reducció entre el 70-80% respecte al temps invertit processant documents gràcies a solucions basades en reconeixement òptic i intel·ligència artificial com Dijit.app o altres de similars disponibles actualment dins mercat tecnològic empresarial.

OCR_facturas_y_albaranes

Integració amb sistemes ERP

En convertir les factures escanejades o fotografies digitals des de formats PDF cap a fitxers editables compatibles amb programes comptables com Excel és possible integrar-los fàcilment altres sistemes empresarials relacionats directament àrees financeres internes com ara inventaris generals així com balanços comptabilitat general.

A més, Dijit.app compta amb una API fàcilment integrable als teus sistemes empresarials existents. L'API permet automatitzar el procés d'extracció i conversió de dades des de documents escanejats o imatges digitals cap a formats editables compatibles amb programes comptables o ERPs. Això facilita encara més el flux de treball, millorant la gestió documental en temps real i permetent a les empreses centrar-se en tasques estratègiques mentre es minimitza lesforç manual relacionat al processament tradicional basat únicament en recursos humans disponibles internament dins cada organització específica.

Integració_ERP_comptabilitat_OCR_IA

Optimitzant la gestió de compres

El programa OCR IA per a factures de proveïdors és una eina clau que millora leficiència en la gestió de compres. En digitalitzar i extreure automàticament les dades des de documents escanejats o imatges digitals, es facilita el seguiment de la despesa, verificació sobre condicions pactades amb cadascun ells així també actualització constant respecte inventaris generals. Dijit.app és una plataforma SaaS B2B impulsada per intel·ligència artificial que ofereix solucions integrals destinades a processar informació continguda dins fitxers PDF o fotografies relacionades directament a l'àrea financera empresarial

converteix fotos pdf a excel digitalitza l'extracció de dades ocr ia dijit app comerç majorista distribució supermercat

Digitalització comptable: millorant el control financer

La digitalització mitjançant OCR amb IA és essencial per portar un control adequat sobre despeses i ingressos dins empreses o assessories comptables. En comptar amb registres digitals precisos s'agilitza classificació, anàlisi declaració general permetent més eficiència durant processament informació relacionada directament aspecte econòmic intern cada organització específica

Versatilitat i aplicacions de l'OCR per a factures

L'OCR IA de Dijit.app no es limita a factures o albarans, sinó que també es pot utilitzar per digitalitzar i extreure dades d'altres documents com contractes, formularis, comunicats de treball, ordres de compra o guies de recepció. Aquesta tecnologia facilita la gestió i emmagatzematge eficient en diferents àmbits empresarials.

Factures_proveïdors_OCR

Futur de l'OCR IA: evolució i tendències

La tecnologia OCR continuarà avançant, permetent més precisió i rapidesa en l'extracció de dades. La intel·ligència artificial (IA) serà crucial per millorar les capacitats de l'OCR, facilitant l'anàlisi i el processament efectiu d'informació extreta des de documents digitals.

La IA possibilitarà el desenvolupament de solucions més avançades adaptades a necessitats específiques per empresa o sector. Això inclou reconèixer diferents formats, idiomes i tipus de dades millorant l'eficiència en extracció informació rellevant continguda dins fitxers PDF o imatges escanejats prèviament.

A més, s'espera una integració encara més senzilla amb sistemes ERP així com eines consultoria assessoria comptable permetent obtenir anàlisis recomanacions basades actualització constant respecte aspectes financers internacionals vinculats directament àrees econòmiques a cada organització particular.

La seguretat en la digitalització de factures és crucial i Dijit.app garanteix protecció avançada per mantenir la confidencialitat de les dades. L'OCR per a factures ha esdevingut una eina essencial per optimitzar processos documentals en empreses i assessories comptables. No esperis més: visita Dijit.app i descobreix com la nostra plataforma pot transformar la gestió de documents, integrant-los amb sistemes ERP o programes comptables, millorant així eficiència i competitivitat dins del teu negoci específic.

Els nostres partners en seguretat i tecnologia

Extracció OCR IA factures albarans - microsoft partners dijit labs automatitza extracció dades factures i albarans OCR IA Dijit.app
Extracció OCR IA factures albarans - microsoft for startups dijit labs automatitza extracció dades factures i albarans OCR IA Dijit.app
Extracció OCR IA factures albarans - openAi dijit labs automatitza extracció dades factures i albarans OCR IA Dijit.app

"Descobreix Dijit.app, la solució líder d'extracció de dades a OCR per a factures i albarans dels teus proveïdors"