Programari OCR per a hostaleria

Les 10 millors estratègies per estalviar costos en un negoci d'hostaleria

Al sector de l'hostaleria, l'estalvi de costos és clau per mantenir la rendibilitat del negoci i continuar oferint un servei excel·lent als clients. Per sort, hi ha estratègies i eines que poden ajudar els negocis d'hostaleria a reduir despeses i augmentar l'eficiència de la gestió. En aquest article, et presentem les 10 millors estratègies per estalviar costos en el teu negoci d'hostaleria i automatitzar l'extracció de dades, així podràs concentrar-te a oferir una experiència excepcional als teus clients!

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

1. Control de costos

La gestió de costos és crucial per a qualsevol negoci del sector hoteler. És fonamental portar un control exhaustiu de totes les despeses i analitzar-les periòdicament per detectar possibles àrees de millora. No obstant això, realitzar aquesta tasca manualment pot resultar esgotador i poc efectiu, especialment en un entorn on els preus de la matèria primera poden fluctuar constantment.

És aquí on entra en joc la tecnologia, i Dijit.app és un programari que pot fer la diferència. Gràcies a la seva potent combinació d'OCR i IA, aquest programari permet controlar els costos i els marges dels teus productes setmana a setmana de manera eficient. El sistema de Dijit.app extreu les dades d'albarans i factures de compres i les converteix en informació útil, actualitza automàticament els escandalls i facilita el control de costos de matèria primera.

A més, Dijit.app us permet fer un seguiment detallat de totes les factures i tiquets de despeses d'altres productes i serveis del vostre negoci, cosa que us permetrà tenir una visió completa dels vostres ingressos i despeses en tot moment.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

2. Control d'inventaris

El control d'inventaris és una altra estratègia clau per estalviar costos en un negoci d'hostaleria. Mantenir un registre actualitzat dels productes disponibles permet evitar compres innecessàries i reduir el malbaratament d'aliments. L'OCR amb IA de Dijit.app pot ser de gran ajuda en aquesta tasca, ja que permet digitalitzar i organitzar els albarans dels proveïdors, fet que facilita el seguiment de les entrades d'inventari i la identificació de possibles problemes.

3. Optimització del temps

El temps és un recurs valuós en qualsevol negoci, especialment a l'hostaleria. Una manera d'estalviar temps és automatitzar processos com la gestió de reserves, comandes i pagaments. L'ús d'eines tecnològiques permet reduir el temps dedicat a tasques administratives i enfocar-se a l'atenció al client.

Un altre procés on podem estalviar temps és la digitalització manual de factures i albarans de proveïdors, una tasca important però poc productiva dins de les activitats de l'hostaleria. Amb Dijit.app podràs digitalitzar les dades d'albarans i factures de compres i despeses en segons, amb més precisió i des d'una foto o PDF.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

4. Promocions eficients gràcies a informació correcta

Les promocions són una manera efectiva d'atreure nous clients i fidelitzar els ja existents. Tot i això, és important que les promocions siguin eficients i es basen en informació correcta sobre els marges dels productes, per no perdre diners. L'OCR amb IA de Dijit.app pot ajudar a recopilar i analitzar informació sobre les compres amb la informació extreta dels preus de productes als albarans i actualitzant els escandalls en temps real.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

5. Optimització de lespai

Una altra estratègia clau per estalviar costos en un negoci d'hostaleria és optimitzar l'espai. És important maximitzar l'ús de l'espai disponible, ja sigui a la sala, cuina o magatzem. Una bona gestió de l‟espai pot permetre la reducció de lloguers i fins i tot l‟eliminació d‟àrees innecessàries.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

6. Estalvi energètic

L'estalvi energètic és una estratègia efectiva per reduir costos en qualsevol negoci, incloent-hi el d'hostaleria. És important utilitzar equips de baix consum energètic, apagar els equips quan no estiguin utilitzant i utilitzar bombetes LED.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

7. Mantenir porcions controlades

Com calcular les porcions de menjar per vendre al teu restaurant? Analitza les necessitats dels clients per trobar la mida ideal que els ofereix valor pel preu pagat i protegeixi els teus marges. És vital que tot l'equip sigui consistent amb les porcions escollides.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

8. Optar per una cuina central

Una cuina central és un espai de preparació d'aliments utilitzat per abastir múltiples centres que es troben a diferents ubicacions. A la cuina central, es preparen les bases, masses, salses, entre d'altres, i després s'acaben de preparar els plats als restaurants.

Els avantatges d'una cuina central són nombrosos quant a rendibilitat, com l'estalvi en compres de primeres matèries gràcies a la capacitat de negociació amb proveïdors en comprar en grans quantitats. A més, es redueix els costos laborals en contractar xefs altament qualificats per a la producció a la cuina central, en lloc de per a cada unitat. També es maximitza l'eficiència en la compra d'equips en comprar equips més grans per a un sol espai en lloc d'invertir en molts equips per als diferents locals.

A més, una cuina central pot generar noves fonts d'ingressos si algun producte elaborat, com ara una salsa, gaudeix de gran popularitat, cosa que permetria vendre'l a altres restaurants o negocis i així explorar nous mercats.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

9. Negociació amb proveïdors

Per assegurar un servei de qualitat i reduir costos al teu negoci d'hostaleria, és fonamental comptar amb una bona comunicació i gestió dels teus proveïdors. Tot i això, encara que tinguis una excel·lent relació amb ells, és important no dependre d'un únic proveïdor.

A més, en un entorn en què els preus de les matèries primeres poden variar diàriament, és crucial estar al corrent dels preus que ofereixen els diferents proveïdors en temps real. D'aquesta manera, podràs comparar i negociar millor els preus i les condicions, cosa que et permetrà obtenir millors ofertes i estalviar en costos.

Amb Dijit.app, tindràs a la teva disposició la tecnologia més avançada a OCR i IA per portar un control exhaustiu dels teus preus de proveïdors. Això us permetrà tenir informació precisa i actualitzada per negociar amb ells de manera més efectiva i obtenir les millors ofertes.

Gràcies al seu potent sistema d'extracció de dades, Dijit.app us permetrà digitalitzar i emmagatzemar de manera organitzada tots els documents de compra i facturació dels vostres proveïdors, cosa que us permetrà fer un seguiment precís dels preus i condicions de mercat.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

10. Ús de tecnologia avançada

Lús de tecnologia avançada, com lOCR amb IA de Dijit.app, pot ser una estratègia efectiva per estalviar costos en un negoci dhostaleria. L'automatització de processos permet una gestió més eficient dels recursos i una reducció del temps dedicat a tasques administratives. A més, permet una millor gestió dels costos i una ràpida identificació de possibles problemes i àrees de millora.

En conclusió, hi ha diverses estratègies per estalviar costos en un negoci d'hostaleria, com ara el control de costos, la gestió eficient d'inventaris, l'estalvi de temps, l'optimització de l'espai, l'estalvi energètic, la negociació amb proveïdors i l'ús de tecnologia avançada. En particular, l'OCR amb IA de Dijit.app pot ser una eina molt útil en la gestió de factures, albarans i inventaris, cosa que permet una millor gestió dels costos i una reducció del temps dedicat a tasques administratives. Amb aquestes estratègies, qualsevol negoci d'hostaleria pot estalviar costos i millorar-ne la rendibilitat.

estalvia costos restaurants software ocr IA de Dijit app per digitalitzar albarans i factures de compres i despeses

Automatitza l'extracció de dades d'albarans de lliurament i les factures rebudes amb IA i OCR de Dijit.app

Els nostres partners en seguretat i tecnologia

ca