Avís legal

Informació general sobre el titular del Lloc Web

L'empresa Dijit Labs és el titular del domini i del Lloc Web http://dijit.app, així com de tots els subdominis i directoris inclosos en aquesta (d'ara endavant, conjuntament denominats com la “Web”, el “Lloc Web” o la “Plataforma”, de forma indistinta) i posa a la vostra disposició el correu electrònic descrit per posar-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic: info@dijit.app

 

Ús restringit de la Plataforma

Si certs serveis de la Plataforma estan restringits, només la poden utilitzar les persones jurídiques i els seus usuaris seleccionats que hagin celebrat un acord amb Dijit per als serveis i tinguin una contrasenya (nom d'usuari i contrasenya) proporcionada per Dijit per a aquest fi. L'accés a la Plataforma utilitzant una contrasenya i el seu ús posterior estan subjectes a aquests termes d'ús que l'usuari ha acordat amb Dijit electrònicament o mitjançant la signatura de l'acord corresponent.

 

Continguts de la Plataforma

Sense perjudici del que descriu el paràgraf anterior, Dijit proporciona als usuaris informació gratuïta sobre l'empresa o informació sobre els seus productes i/o serveis.

 

Ús adequat i responsable de la Plataforma

Els usuaris sempre han d'usar els recursos a la vostra disposició de manera correcta i responsable d'acord amb aquests Termes, la moral, l'ordre públic, les bones pràctiques i les lleis aplicables, sense causar mal a Dijit oa qualsevol tercer. Per tant, queda terminantment prohibit utilitzar la plataforma i els seus continguts i/o serveis per a finalitats diferents de la finalitat lògica de l'aplicació, és a dir, per a la finalitat prevista descrita, així com participar en activitats il·legals, contràries a la bona fe oa l'ordre públic; danyar els sistemes físics i lògics de terceres persones, introduir o distribuir virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que puguin causar qualsevol tipus de dany o perjudici.

Tampoc està permès incloure cap tipus de dada no relacionada amb l'ús de Dijit, entenent per aquestes dades relacionades amb l'ús, és a dir dades directament relacionades amb els costos administratius i aplicatius. Totes les dades incloses i totes les excloses estaran subjectes a qualsevol cost administratiu, s'entendran dades incorrectes, aquest fet es considerarà, notificant a l'usuari amb anticipació, com una raó per cancel·lar l'usuari a causa d'incompliment, referència directa a qualsevol dada que pugui tenir caràcter personal de la correcció de les dades de la tarifa de l'usuari és totalment responsable de la correcta presentació d'aquestes dades a l'aplicació, indicant clarament les necessàries per a la correcta realització de la digitalització certificada dels bitllets i factures presentats.

Per tant, és la seva responsabilitat verificar i, si escau, corregir cadascuna de les dades individuals relacionades amb la inscripció i contracte abans esmentats. Per tant, Dijit no serà en cap cas responsable de les conseqüències derivades de la inexactitud o manca de dades, i en el cas que el titular del compte d'usuari no compleixi amb les obligacions especificades i esmentades a la política de privadesa de Dijit, i en general en aquest acord. Els titulars de comptes d'usuari es representen a si mateixos com els únics i exclusius responsables i, per la present, alliberen Dijit de qualsevol responsabilitat sobre això. Si aquests Termes d'ús no se segueixen, Dijit estarà obligat a bloquejar l'ingrés als usuaris que no compleixin aquest requisit. L'accés a la plataforma sempre estarà condicionat al compliment de les condicions d'ús del servei, incloent-ne la utilització únicament per a les finalitats per a les quals va ser creada l'aplicació.

 

Participació de l'usuari

Poden donar-se circumstàncies que permetin als usuaris participar activament a qualsevol pàgina del Lloc o plataformes de Dijit o utilitzades per Dijit (RRSS) mitjançant la publicació de comentaris o la creació de continguts. En aquests casos, queda terminantment prohibida la utilització dels recursos esmentats per distribuir continguts de propaganda il·legal, racista, xenòfoba, que promogui el terrorisme, atempti contra els drets humans o inciti l'odi, atempti contra la dignitat de les persones, sigui ofensiva o difamatòria , sigui contrària a la llei, ordre públic, la seguretat o es pot considerar inapropiat de qualsevol altra manera, com recolzar o col·laborar amb companyies pornogràfiques, material obscè, exposició pornogràfica relacionada amb jocs d'atzar, serveis de perspectiva o potencialment violents, relacionats amb esquemes piramidals i, en general, Dijit es reserva el dret de prohibir tot el contingut inapropiat, especialment per a menors dedat. Dijit es reserva el dret de retirar qualsevol comentari i/o contingut de la Política de privadesa de Dijit que no compleixi amb l'anterior o que consideri inapropiat per a la seva publicació al Lloc. Dijit no és en cap cas responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines d'interacció esmentades que es puguin crear, llevat del que es disposa expressament en els termes aplicables. En acceptar aquests termes dús, lusuari atorga a Dijit una llicència tan àmplia com ho exigeix la llei per publicar els diversos serveis participatius i contribucions de recursos dInternet creats al lloc: xarxes socials, pàgines dinici, etc. 

Denúncia d'ús inadequat de continguts o activitats inadequades

Qualsevol pot denunciar contingut inapropiat o il·legal publicat a la Plataforma Dijit enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@dijit.app amb l'assumpte Ús de contingut inapropiat. Dijit analitzarà el contingut potencialment inapropiat o il·legal d'acord amb això i prendrà les mesures adequades per eliminar-lo si cal.

 

Propietat intel·lectual dels continguts del Lloc Web

Dijit té el dret exclusiu d'ús de tots els elements i/o continguts publicats al lloc web. Per tant, tots aquells elements i/o continguts, com ara el disseny (combinacions de colors, estructures i disseny), dibuixos, imatges, continguts audiovisuals, textos, programari i/o aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ús, etc. , i els Drets a la mateixa Política de Privadesa de Dijit són propietat exclusiva de Dijit, i queda expressament prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública (incloent la forma en què es posa a disposició) i conversió, total o parcial. 

Queda prohibit accedir a o compartir el Contingut del Lloc en qualsevol mitjà i per qualsevol mitjà tècnic sense el permís previ per escrit de Dijit. 

 

Com contactar a dijit en referència a la política de privadesa?

Els usuaris poden contactar amb Dijit, en cas que sigui necessari, mitjançant correu electrònic a info@dijit.app o mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte al Lloc Web per atendre les seves inquietuds sobre els productes i/o serveis oferts. S'hauran de facilitar les dades personals aquí sol·licitades i després de llegir-lo, si està d'acord, al lloc web seleccionar Accepto la política de privadesa al camp corresponent. En cas que l'usuari proporcioni dades personals, aquestes hauran de ser exactes, completes, veraces, actualitzades i seran tractades i tractades de conformitat amb la normativa aplicable en protecció de dades personals.

 

Política d'enllaços vinculats

Cap contingut dels Serveis o del Lloc web no es pot reproduir en la seva totalitat o en part, mitjançant enllaços profunds, IMG o imatges vinculades o emmarcades al Lloc Web de Dijit sense el permís previ per escrit de Dijit. Queda prohibit fer manifestacions falses, inexactes o inexactes sobre Dijit o els seus serveis i/o continguts. Tret dels logotips que formin part de l'enllaç, les pàgines web creades pel mateix no contindrà marques, noms comercials, marques corporatives, denominacions, logotips, eslògans o altres signes distintius pertanyents a Dijit, excepte autorització expressa de Dijit. L'establiment d'un enllaç no implica cap relació entre Dijit i el titular de la pàgina web o del portal des del qual s'estableixi l'enllaç, ni que Dijit conegui i accepti els serveis i continguts oferts en aquest web o portal. Dijit no és responsable dels continguts o serveis disponibles públicament a les pàgines web o portals des dels quals s'estableixin hipervincles, així com de la informació i manifestacions contingudes en aquestes.

 

Enllaços de tercers

Els enllaços a altres llocs web operats i controlats per tercers poden estar disponibles al lloc web de Dijit amb característiques exclusives per facilitar a l'usuari la cerca d'informació, contingut i serveis a Internet i de cap manera es consideraran com a orientació de màrqueting de Dijit i no són propietaris dels continguts, serveis, informació i missatges disponibles a aquest lloc web (veure la Política de Privadesa de Dijit). 

 

Enllaços i responsabilitats de Dijit

Dijit no assumeix cap responsabilitat, inclosa la responsabilitat implícita, pel contingut, informació, comunicacions, opinions o serveis vinculats a llocs web no controlats per Dijit, però accessibles a través d'Internet i no garanteix que estiguin lliures de virus o altres elements, que puguin causar danys a lordinador. Els canvis en el sistema (hardware i software), la documentació de l'usuari o els fitxers exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari. 

 

Incompliment general de les polítiques de privadesa

Qualsevol violació d'aquests Termes d'ús resultarà a l'obligació de Dijit de donar de baixa als usuaris. A més, les infraccions anteriors i qualsevol ús indegut de l'aplicació seran processats i Dijit podrà emprendre les accions legals apropiades per protegir els seus interessos legítims. Dijit es reserva el dret de denegar o revocar l'accés al Lloc o l'Aplicació sense avís previ als usuaris que no compleixin aquests Termes d'Ús.

 

Modificació dels presents termes

Dijit pot revisar els termes establerts en aquest document en qualsevol moment i publicar-los oficialment aquí. La validesa dels Termes dús anteriors està subjecta al seu efecte i romandran vigents fins que siguin modificats per altres.

 

La llei aplicable

Aquests Termes d'Ús i Política de Privadesa es regiran per les lleis d'Espanya, i qualsevol altre país on operi Dijit. Si sorgeix una disputa entre les dues parts pel que fa a la interpretació, la implementació o l'acabament d'aquest Acord, ambdues parts faran esforços de bona fe per arribar a negociacions amistoses per resoldre aquestes disputes. Si les parts no ho poden fer, les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre, acordant expressament sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid, Espanya o del país que correspongui.

 

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

ca